از دبستان تا دانشگاه و بالاتر از فوق لیسانس و دکترا حتی یک درس دو واحدی درباره امام زمان ارواحناه فدا نداریم. با طرح چند سوال امام زمانی از یک دیپلمه وقتی سوالات بی جواب می ماند مشخص است دلیل بی معرفتی نسبت به امام زمان نداشتن داشتن کافی است.
صدها پدرمادر هزینه میکنند بچه ها درس بخوانند ولی امان از وقتی که آموزش پرورش کوتاهی کند و حتی درباره پدر واقعی شان به کودکان نگوید! مساله امام زمان و ظهور مهترین درسی است که از قلم افتاده و حتی زمانی که قرآن را کودک می آموزد ولی نداند باید آن را به یاد ظهور و هدیه به امام زمان بخواند یا دعای واقعی بعد خواندن قرآن ظهور باشد این درس خواندن آیا می تواند انسان را به سعادت واقعی برساند؟ وقتی شعر سلام فرمانده را کودک می خواند ولی نمی داند فرمانده کیست؟ بیایم درخواست یک درس مجزا برای ظهور در مدرسه دهیم و از پایه سرباز امام زمان بسازیم.

 

با رای دادن خود به سریع شدن این پیشنهاد کمک کنید

نشر این پیام ثواب زیادی دارد چون زمانی که این درس اضافه شود به تعداد بچه هایی که از طریق این درس با امام زمان ارواحناه فدا آشنا شدن برای شما حسنه نوشته می شود

جهت حمایت کلیک کنید