رده سنی کودک و نوجوان

مدت زمان: 39 ثانیه

کارتون و انیمیشن های ازدواج امام یازدهم با ملکه روم (نرجس خاتون)

 

کارتون شهادت امام حسن عسگری. مدت زمان: 10 دقیقه 27 ثانیه

 

کارتون ازدواج امام عسگری با نرجس خاتون. مدت زمان: 1 دقیقه 56 ثانیه

 

کارتون ازدواج امام یازدهم با شاهزاده روم. مدت زمان: 7 دقیقه 18 ثانیه

 

کارتون پدر امام زمان امام عسگری. مدت زمان: 12 دقیقه 32 ثانیه

 

رده سنی بزرگسال

   حجم: 14.3 مگابایت. مدت زمان: 10 دقیقه 20 ثانیه

مدت زمان: 2 دقیقه 25 ثانیه