مجموعه سخنرانی های اساتید و علما در اهمیت شناخت حضرت مهدی علیه السلام

سخنرانی های استاد رائفی

موضوع : اهمیت شناخت امام زمان علیه السلام

ویدیو قسمت اول: حجم: 11.9 مگابایت  

 

ویدیو قسمت دوم:حجم: 7.18 مگابایت  

 

ویدیو قسمت سوم: حجم: 8.88 مگابایت  

 

ویدیو قسمت چهارم: حجم: 7.15 مگابایت  قسمت پنجم: حجم: 6.8 مگابایت  

 

 

مجموعه سخنرانی های استاد دانشمند:

 ویدیو قسمت اول: مدت زمان: 3 دقیقه 2 ثانیه  

ویدیو قسمت دوم: 3 دقیقه 1 ثانیه  

 

 

ویدیو قسمت سوم:  2 دقیقه 59 ثانیه

 

ویدیو قسمت چهارم: 3 دقیقه 36 ثانیه

 

 

ویدیو قسمت پنجم: 3 دقیقه 33 ثانیه

 

 

 

مجموعه سخنرانی های استاد شجاعی

اهمیت گریه برای فراق امام زمان علیه السلام 

مجموعه کیست مرا یاری کند؟ 

دانلود قسمت اول: 

دانلود قسمت اول: 

دانلود قسمت اول: 

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم  

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم  

دانلود قسمت ششم   بزودی

دانلود قسمت هفتم

دانلود قسمت هشتم

 

 

دانلود قسمت نهم

 

دانلود قسمت دهم 

 

دانلود قسمت یازدهم 

 

دانلود قسمت دوازدهم 

 


دانلود قسمت سیزدهم 

 

 

مجموعه سخنرانی های استاد عالی

 

قسمت اول: دلیل نشناختن امام زمان علیه السلام

 

قسمت دوم: فواید هدیه به امام زمان علیه السلام

 

قسمت سوم: حی و حاضر بودن امام بر اعمال ما

 

 

مجموعه سخنرانی های استادحسینی

قسمت اول 

 

 

قسمت دوم 

 

 

قسمت چهارم  

 

 

قسمت پنجم  

 

 

قسمت ششم  

 

 

قسمت هفتم  

 

 

قسمت هشتم

 

 

طراحی سایت ارزان از 400 تومان

استخراج مقاله از پایان نامه 200 تومان و ویرایش پایان نامه 200 تا 300 تومان