نظرات اساتید و علما درخصوص موانع ظهور

 

حجت الاسلام پناهیان    دانلود فیلم    حجم: 22.9 مگابایت
حجت الاسلام ناصری       دانلود فیلم   حجم: 1.95 مگابایت
استاد رائفی پور      دانلود فیلم 1    حجم: 10.4 مگابایت
                                 دانلود فیلم2         حجم: 20.3 مگابایت
                                 دانلود فیلم3        حجم: 16.2 مگابایت
                                 دانلود فیلم4        حجم: 14.2 مگابایت


استاد شجاعی          دانلود فیلم         حجم: 6.56 مگابایت

دکتر                       دانلود فیلم           حجم: 12.5 مگابایت